Hagel kan vara farliga för solsystem

Med stigande temperaturer kommer det att bli hagel igen i sommar. En hagelstorm kan få allvarliga konsekvenser för ditt solcellssystem. Å ena sidan kan synliga skador uppstå, i värsta fall glasbrott. Å andra sidan finns det också skador som inte kan identifieras med en enkel visuell inspektion, men som på lång sikt kraftigt minskar systemets prestanda.

När du väljer ett solcellssystem bör du därför vara uppmärksam på hagelresistensklassen.

Från en diameter på fem mm kallas fast nederbörd hagel. På grund av klimatförändringarna ökar antalet hagelstormar som förekommer i Europa på sommaren. samt dimensionerna på detta. Tillsammans med kraftigt regn och stormar orsakar hagelstormarna allvarliga skador på jordbruksgrödor, byggnader och fordon varje år. Se till att du har en hög hagelresistensklass på dina solceller, vi rekomenderar att du går för hagelresistensklass 4 eller högre.

Vad du ska se upp för när du väljer ett solcellssystem

De flesta solcellsmoduler är certifierade enligt standarden. Ett hageltest med 20 mm stora hagelbitar krävs.
Enligt vår mening är denna standard inte tillräcklig: hagelstormar med större hagel förekommer ofta. Det är därför vi rekommenderar hagelklass 4 som är lite högre än vad vissa av våra konkurrenter erbjuder. Det betyder att hagelstenar upp till 45 mm inte skadar dina solceller.

Hur utförs ett hageltest på solcellsmoduler

Testet är inte en lätt övning för en modul. Modulen avfyras på elva olika punkter med hjälp av en specialutvecklad hagelkanon med 45 mm hagelkulor. Kulorna på 32 gram når en hastighet på 30 m / s. Områden som är benägna att gå sönder, till exempel modulhörn och området på kanten, utesluts inte.

Är du intresserad av solceller?

Om du är intresserad av dina egna solceller så hjälper vi gärna dig. Det finns otroligt många olika solceller och det är inte lätt att veta vad man ska ha och vilka fördelar och nakdelar det finns med olika solceller. Vi hjälper dig hela vägen, från rådgivning och planering till installering och vi hjälper dig även gärna med underhåll. Kontakta oss för solceller i Stockholm idag!