Soltillbehör och kablar i solinstallationer

Ekologiska energikällor, inklusive en solcellsanläggning, är utan tvekan en investering under många år. Solenergi är helt förnybar och allmänt tillgänglig. Av denna anledning är kostnaderna för förvärvet minimala i förhållande till energifördelarna. För att installationen ska fungera korrekt och vara felfri måste den dock göras ordentligt. Installationen utsätts för att arbeta under ganska obekväma förhållanden från början. De viktigaste komponenterna, såsom solpaneler, tillbehör och solkablar, fungerar direkt utsatta för väderförhållanden, så deras val är av avgörande betydelse här.

De viktigaste tillbehören i en solinstallation

Eftersom några av de viktigaste delarna av en solinstallation fungerar ”i det fria” måste tillbehören som används under sådana förhållanden ha mycket god mekanisk motståndskraft. Under sådana förhållanden måste tillbehör och solkablar hela tiden fungera, som till exempel inkluderar:

  • kontakter och kopplingar för seriella och parallella anslutningar,
  • säkringar och säkringshållare,
  • batterilådor, om batterierna måste installeras utomhus,
  • solkablar och kablar.

Dessa element måste vara extremt motståndskraftiga mot väderförhållanden och samtidigt måste de fungera felfritt och på ett säkert sätt för solinstallationen och dess användare. Därför är soltillbehör och kablar tillverkade av material med hög motståndskraft mot faktorer som regn eller snö. Dessutom är de utrustade med tätningar vid behov. Solkablar är inte bara vanliga kablar med tjockare isolering. De är inbyggda i teknik som ökar deras motståndskraft mot mekaniska faktorer, såsom kompression, rivning, ultraviolett strålning eller extrema temperaturfluktuationer.

Hållbarhet för tillbehör och solkablar

Användaren av en solinstallation undrar ofta om hållbarhetsperioden för tillbehör och kablar, som måste vara tåliga mot alla väderförhållanden dygnet runt. Bortsett från lågkvalitativa soltillbehör och kablar tillverkade av icke-professionella tillverkare vars livslängd kan begränsas avsevärt, har professionella tillbehör en betydligt förlängd livslängd.

Bortsett från oberoende och oprofessionell störning av solinstallationen räknas hållbarheten för dess enskilda element i år. Professionella tillbehör är gjorda av resistenta material, ändrar inte spontant deras konstruktionsparametrar, därför avbryts inte strukturens kontinuitet och lufttätheten avlägsnas inte. Därför blir korrekt utförd installation av installationen permanent. Ofta är prognoserna ännu bättre som rapporterats av användarna. Det visar sig att installationen där inga obehöriga ändringar och obehöriga ändringar görs är lika hållbar som andra element och tillbehör till solinstallationen.

Kontakt oss för solceller i Stockholm!